ע"א 2274/21 נטע מור נ' אלעד ישראל מגורים בע"מ ואח'

ע"א 2274/21 נטע מור נ' אלעד ישראל מגורים בע"מ ואח'

מהו היקף חובת הגילוי שמוטלת על קבלן שמוכר דירה "על הנייר" במסגרת חובתו לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת במשא ומתן - עם רוכש הדירה? ומהו הסעד לו יהא זכאי הרוכש במקרה בו הופרה חובת הגילוי, על אף שהחוזה בין הצדדים קויים? בפס"ד נטע מור מיום 1.1.2023, נקבע כי הקבלן הפר את חובת הגילוי כלפי הרוכשת (לעניין טענה לחסימת הנוף), למרות שהסכם המכר בין הצדדים לא הופר בשום שלב; המוכר לא הטעה את הרוכשת באמצעות מצגים פוזיטיביים; הרוכשת ידעה על המבנה וחתמה על תשריט המראה בבירור את חסימת הנוף.
אתר זה אינו נתמך על ידי הדפדפן שלך אנא הורד גוגל כרום