עדכונים

עדכונים

לידיעת לקוחותינו הקבלנים (!)

ביום 22.1.2024 הגישה התאחדות הקבלנים בוני הארץ לבג"צ יחד עם המדינה, את הסכם הפשרה במסגרת עתירה שהוגשה לאחר כניסתו לתוקף של תיקון מס' 9 לחוק המכר (דירות) ובעניין הסעיפים הנוגעים להצמדת מדד תשומות הבנייה ביחס לפרויקטים בתכנית מחיר למשתכן/ מחיר מטרה/ מחיר מופחת.

עיקרון ההסדר הינו כי שיעורי התשלומים שהיו אמורים לשאת הצמדה למדד תשומות הבניה, ולא נשאו הצמדה בשל תיקון מס' 9 לחוק המכר –

יחולקו בחלקים שווים בין הרוכש (1/3), המדינה (1/3) והקבלן (1/3).

זאת ביחס לדירות שנמכרו בתכנית מחיר למשתכן/ מחיר מטרה/ מחיר מופחת, אשר מועד הגשת ההצעות עבור הקבלנים חל לפני 30.6.2022, וחוזה המכר עם הרוכש נחתם לאחר 7.7.2022.

לצורך הצטרפות להסדר הנ"ל נדרשים הקבלנים העומדים בקריטריונים הנ"ל – להודיע על הצטרפותם להסדר עד ליום 1.3.2024.

אתר זה אינו נתמך על ידי הדפדפן שלך אנא הורד גוגל כרום